Podatki i opłaty lokalne

Podatki Augustowi opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne
w roku
2003 na terenie miasta Augustowa

  • Zgodnie z uchwałą nr II/12/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia, ustalenia i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Burmistrza Miasta Augustów ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

Za co:

Opłata

Za sporządzenie testamentu allograficznego w siedzibie Urzędu Miasta Augustów

100 zł.

Za sporządzenie testamentu allograficznego poza siedzibą Urzędu Miasta Augustów

150 zł.

Za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

90 zł.

  • Zgodnie z uchwałą uchwałą nr II/15/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru, terminów płatności ustala się się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 28,80 zł od jednego psa.

  • Zgodnie z uchwałą nr II/13/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej ustala się stawkę dzienną opłaty miejscowej na 2,50 zł.

  • Zgodnie z uchwałą nr II/14/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustala się następujące stawki w tym podatku:

Za co

Stawka

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,51 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,31 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,06 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,46 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

5,78 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych do celów pozostałych

4,83 zł

od budowli: rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków

1,5% wartości

od pozostałych budowli

2% ich wartości

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków

0,62 zł

od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych

3,38 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych przeznaczonych pod zabudowę letniskową

0,25 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych

0,12 zł

  • Zgodnie z uchwałą nr II/18/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych ustala się następujące roczne stawki:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

456,00 zł

480,00 zł

480,00 zł

504,00 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

480,00 zł

516,00 zł

516,00 zł

540,00 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

636,00 zł

672,00 zł

672,00 zł

708,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:

Art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 13 t

2

300,00 zł

804,00 zł

B

od 13 t do poniżej 14 t

2

312,00 zł

840,00 zł

C

od 14 t do poniżej 15 t

2

444,00 zł

876,00 zł

D

od 15 t

2

480,00 zł

1 092,00 zł

E

od 12 t do poniżej 17 t

3

528,00 zł

912,00 zł

F

od 17 t do poniżej 19 t

3

552,00 zł

1 128,00 zł

G

od 19 t do poniżej 21 t

3

588,00 zł

1 536,00 zł

H

od 21 t do poniżej 23 t

3

768,00 zł

1 740,00 zł

I

od 23 t

3

1 176,00 zł

1 824,00 zł

J

od 12 t do poniżej 25 t

4 i więcej

708,00 zł

1 032,00 zł

K

od 25 t do poniżej 27 t

4 i więcej

720,00 zł

1 128,00 zł

L

od 27 t do poniżej 29 t

4 i więcej

948,00 zł

1 440,00 zł

Ł

od 29 t

4 i więcej

1 500,00 zł

2 220,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

A

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

384,00 zł

396,00 zł

396,00 zł

420,00 zł

B

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

456,00 zł

480,00 zł

480,00 zł

504,00 zł

C

powyżej 9 t do poniżej 12 t

588,00 zł

612,00 zł

612,00 zł

648,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

2

396,00 zł

696,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

2

504,00 zł

882,00 zł

C

od 25 t do poniżej 31 t

2

648,00 zł

1 068,00 zł

D

od 31 t

2

1 260,00 zł

1 734,00 zł

E

od 12 t do poniżej 40 t

3

1 080,00 zł

1 500,00 zł

F

od 40 t

3

1 500,00 zł

2 208,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

Od 7 t do poniżej 12 t

240,00 zł

252,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

1

132,00 zł

264,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

1

156,00 zł

306,00 zł

C

od 25 t

1

288,00 zł

486,00 zł

D

od 12 t do poniżej 28 t

2

192,00 zł

276,00 zł

E

od 28 t do poniżej 33 t

2

540,00 zł

744,00 zł

F

od 33 t do poniżej 38 t

2

744,00 zł

1 128,00 zł

G

od 38 t

2

996,00 zł

1 476,00 zł

H

od 12 t do poniżej 38 t

3 i więcej

588,00 zł

816,00 zł

I

od 38 t

3 i więcej

816,00 zł

1 116,00 zł

7. Od autobusów:

Art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat
i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

600,00 zł

624,00 zł

624,00 zł

660,00 zł

b

mających 30 i więcej miejsc do siedzenia

1 260,00 zł

1 332,00 zł

1 332,00 zł

1 404,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30