Podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa w 2014 roku.

Podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa w roku 2014 na terenie miasta Augustowa

Opłata

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a. do 5 stron

b. powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b. nie więcej niż

.

30 zł.

50 zł.20 zł.

200 zł.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie aktu urodzenia

Zwolnione z opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu zgonu

Zwolnione z opłaty

Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny

39 zł

Decyzje:

 • o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 • pozostałe decyzje

39 zł

 • ustalenie pisowni imion lub nazwisk

22 zł

 • zmiana imion lub nazwisk

37 zł

Inne czynności kierownika

11 zł

Zaświadczenia:

 • stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

 • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

24 zł

 • o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

24 zł

 • pozostałe zaświadczenia

26 zł


Uwaga: Podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej!

Zapłaty ww. podatków i opłat można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 (bez prowizji)
 • w placówkach Poczty Polskiej na terenie Augustowa (bez prowizji)
 • na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów ul. Żabia 3 (wg prowizji pobieranej przez dany bank)

opłatę skarbową również u wyznaczonych inkasentów:

 • w Starostwie Powiatowym w Augustowie,
 • w Urzędzie Celnym - Oddział Augustów,
 • w Urzędzie Skarbowym w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2014-11-20

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2014-11-20