Podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa w 2017 roku.

Podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa w roku 2017 na terenie miasta Augustowa

 

 

Opłata

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a. do 5 stron

b. powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b. nie więcej niż

.

30 zł.

50 zł.
 

20 zł.

200 zł.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie aktu urodzenia

Zwolnione z opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu zgonu

Zwolnione z opłaty

Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny

39 zł

Decyzje:

 

 • o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 • pozostałe decyzje

39 zł

 • ustalenie pisowni imion lub nazwisk

22 zł

 • zmiana imion lub nazwisk

37 zł

Inne czynności kierownika

11 zł

Zaświadczenia:

 

 • stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

 • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

24 zł

 • o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

24 zł

 • pozostałe zaświadczenia

26 zł


Uwaga: Podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej!

 Zapłaty ww. podatków i opłat można dokonać:

 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 17:00,
 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

opłatę skarbową również u inkasenta w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Kaminiecka - Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-07-14

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-02-05