Projekty 2015

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2015 roku.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia przepisów uchwały nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej.

 • Projekt uchwały na sesję RM 26.03.2015 r.

  2015-03-19 00:00:00

  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16