Projekty 2020

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:33:37

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:31:03

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:29:48

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:26:54

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:24:54

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2020/2021

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:22:28

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:14:32

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy ulicy Modrzewiowej, Tartacznej oraz wykonanie chodników przy ulicach Robotnicza, Klubowa, Jeziorna w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 13:10:00

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu

 • Projekt uchwały na XX sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 03.03.2020 r.

  2020-07-27 13:01:27

  Projekt uchwały na XX sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 03.03.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów

 • Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r.

  2020-07-27 12:56:33

  Projekt uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Augustowie, 30.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2020-01-31

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2020-01-31

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2020-01-31