Uchwała Nr XVIII/168/04

Uchwała w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

GGSSS SGS
 • uchwała nr Xviii/168/04

 • rady miasta augustów

 1. 30 czerwca 2004r.

  • w sprawie ustalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

   • Na podstawie art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne

Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/168/04

Rady Miasta Augustów

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna

Realizująca program-zadanie

Okres

realizacji

Łączne

nakłady

finansowe

Wysokość

wydatków w roku

budżetowym

Wysokość

wydatków w

roku 2005

Wysokość

wydatków w

roku 2006

Wysokość

wydatków w

roku 2007

1

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego II etap

Gmina Miasto Augustów

2004-2006

16.000.000

3.793.250

2.209.905

9.996.845

2

Program Budowy ulic miejskich i powiatowych I etap

Gmina Miasto Augustów

2004-2006

4.473.011

18.300

3.593.632

841.279

19.800. - poniesione przez Starostwo Powiatowe w Augustowie

3

Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

WiKM Sp. z o. o.

Gmina Miasto Augustów

2004-2006

434.463

-

434.463

4

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa

Gmina Miasto Augustów

2004-2006

3.434.300

643.300

1.410.000

1.381.000

5

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych

Gmina Miasto Augustów

2004-2006

2.400.000

29.280

1.260.000

1.110.720

6

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech

Gmina Miasto Augustów

2005-2006

1.747.858

-

150.000

1.597.858

7

Muzeum Ziemi Augustowskiej

Gmina Miasto Augustów

2005-2007

2.135.000

-

300.000

335.000

1.500.000

RAZEM

30.624.632

4.503.930

9.358.000

15.262.702

1.500.000

z dnia 30 czerwca 2004

2004-07-08 10:27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-07-09

Opublikował: Erazm Stefanowski

Data publikacji: 2004-07-09