Zarządzenie Nr 132/04

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2003 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w I kwartale 2004 roku

Untitled

Zarządzenie Nr 132/04

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2003 Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w I kwartale 2004 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 106/2003 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2003r. zmienia się wysokość wydatków i źródła ich finansowania w sposób następujący:

  1. Zwiększa się wydatki o 321.228 zł w pozycjach:

- wydatki na wynagrodzenia 9.100 zł

- pochodne od wynagrodzeń 81.347 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.515 zł

- dotacje 48.250 zł

- pozostałe wydatki bieżące 129.016 zł

do kwoty wydatków ogółem 10.492.556 zł.

  1. Źródłem finansowania dodatkowych wydatków będą wolne środki na 31.12.2003r., planowane w wysokości 680.000 zł, a osiągnięte w kwocie 1.408.799 zł.

§ 2

Zmiana harmonogramu wynika z wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Edukacji w odniesieniu do szkół i przedszkoli, oraz Wydziału Strategii Promocji i Rozwoju dotyczących konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb wydatków w miesiącu marcu b.r.

§ 3

O powyższych zmianach należy poinformować kierowników jednostek i działów Urzędu Miasta realizujących wyżej wymienione wydatki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Erazm Stefanowski

Wprowadzający: Erazm Stefanowski

Data modyfikacji: 2004-12-13

Opublikował: Erazm Stefanowski

Data publikacji: 2004-12-13