AGP.6730.9.2019 zm sposobu użytkowania lokali usługowych na funkcję mieszkalną decyzja

Augustów, 14  października 2019 r.

 

AGP.6730.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 14 października 2019 r. na wniosek Pani Jadwigi Teresy Halickiej i Pana Marka Halickiego, decyzji o warunkach zabudowy, w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego (salonu fryzjerskiego), na funkcję mieszkalną, w budynku usługowo-mieszkalnym położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 3571/1 i 798/1 w Augustowie obręb 3.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

 

Anna Kowalczuk

Główny specjalista

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Główny specjalista Anna Kowalczuk

Data wytworzenia: 2019-10-14

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-10-14

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-10-14