Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Godziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 17:00,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w budynku Straży Pożarnej pokój 101 tel. 87 643-80-64).

Lista aktualności

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  2003-12-31 00:00:00

  W załączeniu wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formacie "doc"

 • Publikowanie stanu załatwianych spraw

  2003-12-29 00:00:00

  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej od 1 stycznia 2004 roku Urząd Miasta jest zobligowany do udostępniania na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o stanie spraw oraz kolejnosci ich załatwiania.
  Procedura wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku (praktycznie od 5 stycznia 2004 roku) i dotyczyć będzie spraw które wpłyną od tej daty.
  Jeśli chodzi o kolejność załatwiania spraw to reguluje to Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla danego typu sprawy.
  Stan sprawy powinien być znany petentowi, który nadał jej bieg (osoby fizyczne, prawne, instytucje itp.)
  Nasz biuletyn załatwia tę kwestię w następujący sposób:
  - Jeżeli petent dołączy do swojego podania/wniosku wypełniony formularz, który jest dany jako załącznik - identyfikator.doc lub identyfikator.rtf, otrzyma od urzędnika identyfikator (w formie jaką zgłosi w formularzu). Po wprowadzeniu tego identyfikatora w odpowiednie pole na naszej stronie http://um-augustow.pbip.pl petent uzyska dostęp do stanu w jakim znajduje się jego sprawa.
  -Jeżeli petent nie dołączy takiego formularza, zakładamy że nie chce skorzystać z możliwości podglądu poprzez stronę biuletynu do stanu w jakim znajduje się jego sprawa.
  Informujemy, że na stronie biuletynu nie są przechowywane jakiekolwiek dane osobowe.

 • Protokół Nr XII/03 z dnia 28 listopada 2003 r.

  2003-12-16 00:00:00

 • Wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa

  2003-12-15 00:00:00

 • Formularz - wniosek o sprzedaż działki

  2003-12-12 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2017-06-13