Zarządzenie Nr 323/06 z dnia 22 lutego 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 323/06 z dnia 22 lutego 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych.

GGSSS SGS
 • Zarządzenie nr 323/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 22 lutego 2006 roku

  • w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych

   • Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Augustowa, zarządza co następuje:

    1. Zmniejszyć plan finasowy Urzędu Miejskiego o kwotę 5.205 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 5.205 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 5.205 zł

§ 4410 5.205 zł

    1. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 5.205 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 5.205 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 5.205 zł

§ 4410 5.205 zł

Zwiększenie dotyczy jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa Nr 2 2.000 zł

Zespół Szkół Samorządowych 3.000 zł

Gimnazjum Nr 1 205 zł

    1. Zmiana planów finansowych wynika z ustaleń Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006r.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

 • /Leszek Cieślik/

2006-02-22 12:12:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12