Zarządzenie Nr 326/06 z dnia 20 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 326/06 z dnia 20 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 326/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 20 marca 2006 roku

  • w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.

   • Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę 52.020 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 52.020 zł:

rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 52.020 zł:

§ 3240 52.020 zł.

    1. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 52.020 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 52.020 zł:

rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 52.020 zł:

§ 3240 52.020 zł.

Zwiększenie dotyczy jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa Nr 2 15.300 zł,

Zespół Szkół Samorządowych 14.760 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 6.120 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 2.970 zł,

Gimnazjum Nr 1 7.020 zł,

Gimnazjum Nr 2 5.850 zł.

    1. Zmiana planów finansowych wynika z ustaleń Komisji Stypendialnej z 20 października 2005 roku.

    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

/Leszek Cieślik/

2006-03-20 14:35:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12