Zarządzenie Nr 381/06 z dnia 13 września 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 381/06 z dnia 13 września 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 381/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 13 września 2006 roku

  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 11 Uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Dokonać podziału rezerwy ogólnej:

     1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 19.000 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 19.000 zł

rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 19.000 zł

§ 4810 19.000 zł

     1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 19.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 19.000 zł

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 19.000 zł

§ 4300 19.000 zł

    1. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:

     1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 58.130 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 50 zł

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 50 zł

§ 4270 50 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 32.358 zł

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 10.748 zł

§ 4040 10.748 zł

rozdział 80104 „Przedszkola” 11.610 zł

§ 4110 7.400 zł

§ 4170 1.500 zł

§ 4240 1.600 zł

§ 4280 770 zł

§ 4430 340 zł

rozdział 80110 „Gimnazja” 10.000 zł

§ 4210 4.000 zł

§ 4260 6.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 25.722 zł

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 25.722 zł

§ 3020 2.000 zł

§ 4010 18.000 zł

§ 4110 2.500 zł

§ 4120 300 zł

§ 4270 2.500 zł

§ 4430 400 zł

§ 4440 22 zł

     1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 58.130 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 50 zł

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 50 zł

§ 4280 50 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 32.358 zł

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 10.748 zł

§ 4210 9.248 zł

§ 4240 1.500 zł

rozdział 80104 „Przedszkola” 11.610 zł

§ 4120 640 zł

§ 4210 6.070 zł

§ 4260 1.700 zł

§ 4270 3.200 zł

rozdział 80110 „Gimnazja” 10.000 zł

§ 4300 10.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 25.722 zł

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 25.722 zł

§ 4170 18.000 zł

§ 4210 2.722 zł

§ 4300 5.000 zł

    1. Rezerwę budżetową w wysokości 19.000 zł przeznacza się na zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z prowadzeniem plaży „Bielnik”. Przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków dotyczą dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

    2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

      1. dochody budżetu miasta 62.563.058 zł,

      2. wydatki budżetu miasta 64.605.870 zł,

      3. przychody 5.684.432 zł,

      4. rozchody 3.641.620 zł,

      5. deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

      1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.675.676 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

2006-09-13 13:25:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-09-22

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-09-22