Nabór na wolne stanowisko pracy.

Termin ważności strony 2006-10-05

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

1. Wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,

b/ 7 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5 lat w księgowości,

c/ znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
/m. in. znajomość zagadnień z zakresu dochodów i wydatków
budżetowych, umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych/,

d/ znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność organizacji pracy w zespole,

b/ umiejętność współpracy,

c/ kreatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ prowadzenie rachunkowości,

b/ nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych prze
poszczególne komórki organizacyjne,

c/ dokonywanie czynności w ramach wstępnej kontroli wewnętrznej,

d/ opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez
kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,

e/ kierowanie praca podległych pracowników,

f/ dekretowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych,

g/ sprawdzanie list płac.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys – curriculum vitae,

b/ list motywacyjny,

c/ dokument poświadczający wykształcenie,
d/ kwestionariusz osobowy,

e/ kserokopie świadectw pracy,

f/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,

g/ zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60,
16 – 300 Augustów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Wydziału Finansowego” w terminie do dnia 4 października 2006 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
/z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./.

Burmistrz Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

Augustów, dnia 13 września 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-09-13

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2006-09-13