Opracowanie ekofizjograficzne - projekt planu "Wypusty II"

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

49/2017

2

Rodzaj dokumentu

Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II"

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Opracowanie zostało wykonane w ramach sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa, zwanego „Wypusty II". Zakres merytoryczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

AGP.6721.3.8.2015

8

Dokument wytworzył

Sporządzanie projektu planu — Burmistrz Miasta Augustowa — wykonawca opracowania ekofizjograficznego: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

9

Data dokumentu

2017

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 27, tel. 87-6434216, Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

14.07.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Magdalena Wierzbicka

Data modyfikacji: 2017-07-14

Opublikował: Magdalena Wierzbicka

Data publikacji: 2017-07-14