wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A — karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

13

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku pod usługi turystyczne przy ul. Turystycznej 5D, nr działki 4001/2

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 6220.17.2011

4

Data złożenia

01.12.2011

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Krzysztof i Bogumiła Milewscy ul. Turystyczna 5D

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą

7

Nazwa organu — adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, tel. 87 6434218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2011-12-01