wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

11

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku pod kątem wykonywania obsługi taboru samochodowego i wykonania miejsc postojowych dla taboru samochodowego na części działki nr 612/1 – m. Augustów

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 6220.24.2012.TP

4

Data złożenia

15.11.2012

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, tel. 87 6434218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-11-16