wniosek o wydanie zezwol na wycinkę drzew

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

51

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: świerki 6 szt.

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 6131.71.2011

4

Data złożenia

12.09.2011

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Osoba fizyczna

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, tel. 87 6434218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-09-21

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2011-09-21