decyzja na usunięcie drzew

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B — karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

Lp.

Decyzje i postanowienie

1

Numer wpisu

60

2

Zakres przedmiotowy decyzji / postanowienia *

Zezwolenie na usunięcie drzew: 20 szt. Pas drogi wojewódzkiej 664 . Zagrożenie bezpieczeństwa

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 6131.85.2012.TP

4

Data wydania

15.10.2012

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Burmistrz Miasta Augustów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia*

64

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, tel. 087 6434218

9

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu sprawy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-10-16

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-10-16