postanowienie o raporcie

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

8

2

Zakres przedmiotowy postanowienia

Nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usługowo-produkcyjnego nawierzchni bitumicznych przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr 668

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7624-14/07

4

Data wydania

08.11.2007

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Budimex Dromex S.A. Oddział Infrastruktury Północ Budowa Obwodnicy Augustowa, 16-300 Augustów, ul. Słowackiego 58

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia*

80

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój nr 1

Tel. 0876434218

9

Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu sprawy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-11-27

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2007-11-27