wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

17/2016

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.1.2017

8

Dokument wytworzył

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

9

Data dokumentu

24.02.2017

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży Pożarnej) tel. 876438056, mail: Krystna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

03.03.2017

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-03-03