ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Zakładu Energetycznego Białystok S.A., ul. Elektryczna nr 13, 15-950 Białystok w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zasilania do budynków mieszkalnych w energię elektryczną w Augustowie przy ul. Kwaśnej.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 22.07.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-07-09

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-07-09