ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Przedsiębiorstwa „ Polnet ” Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Wypusty nr 3, 16-300 Augustów działającego z upoważnienia inwestora - Zakładu Energetycznego Białystok S.A., RE Augustów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zasilania budynków mieszkalnych w energię elektryczną w Augustowie przy ul. Wypusty.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 30.07.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-07-20

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-07-20