ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich, Sp. z o. o., ul. Filtrowa nr 2, 16-300 Augustów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu i kanału sanitarnego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Augustowie przy ulicy Śliwkowej i Derak.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 09.08.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-07-27