Obwieszczenie

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej napowietrznej linii SN oraz kablowej linii NN zasilającej działki 4278, 4280, 4285/5, 4283, 4285/2, 4285/7, 4285/8 w Sajenku. Inwestycja obejmuje zakresem działki nr. 4157/6, 4157/8, 4157/9, 4157/10, 4185, 4117, 515, 4270, 4285/1, 4285/7, 4285/8, 4285/9, 4287, 4285/5, 4283, 4276, 4284/1, 4278, 4274/8, 4274/3, 4275/1, 4271/5.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 26.01.2007r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-01-19

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-01-19