obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2011-04-26
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało

wszczęte postępowanie na wniosek Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Augustowie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie hangaru na łodzie ratunkowe z pomieszczeniami dla ratowników wodnych oraz magazynem na sprzęt ratownictwa wodnego i do likwidacji zagrożeń ekologicznych wraz z przyłączem energetycznym i wod-kan. Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki o numerze ewidencyjnym 4959 ( jez. Necko) położonej, w rejonie Plaży Miejskiej w Augustowie.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 26.04.2011r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie,

ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-04-19

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-04-19