obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów, 09.03.2012

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 09 marca 2012 r. na wniosek J&M.W. Yachts Michael Paul Wiszniewski ul. Rajgrodzka 115, 16-300 Augustów została wydana decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

zakupie i montażu instalacji do powierzchniowych obróbek metalu w istniejącej hali produkcyjnej, dz. nr 134/2 w Augustowie

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-03-12

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-03-12