Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2012-09-28
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na remoncie śluzy wraz z przebudową brzegów w awanportach dolnym i górnym w km 47 - 400 Kanału Augustowskiego.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

4359, 4363/3 i 4364 położonych w Augustowie, obręb VII

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 28.09.2012r można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie,

ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-09-21

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-09-21