Nabór wniosków do projektu RPO WP - kolektory słoneczne.

Termin ważności strony 2012-10-03

Ogłoszenie

W związku z naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Działania 5.2 "Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, pragniemy poinformować, że Miasto Augustów rozważa możliwość przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców miasta.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

Warunkiem przygotowania stosownej dokumentacji i ewentualnego pozyskania środków unijnych jest wyrażenie przez mieszkańców zainteresowania instalacją powyższych urządzeń na terenie własnych nieruchomości, w tym wyrażenie zgody na udostępnienie budynków podczas montażu i serwisowania w okresie trwania projektu i 5 lat po jego zakończeniu. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, przystąpienie gospodarstwa domowego do projektu będzie się wiązać z koniecznością poniesienia wydatku w wysokości 15% kosztu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na dachu oraz 100% kosztów robót budowlanych niezbędnych do instalacji kolektorów

Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Osoby zainteresowane instalacją kolektorów słonecznych prosimy o wypełnienie deklaracji oraz dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Augustowie w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2012 r.

Wzór deklaracji dostępny jest w załaczniku niniejszego ogłoszenia, także na stronie internetowej urzedu pod adresem ftp://urzad.augustow.pl/pub/2012/rpo-kolektor/deklaracja_kolektory.doc oraz w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul 3 Maja 60 lub pokoju 202 przy ulicy Brzostowskiego 2.

Dodatkowych Informacji udzielają:

Pani Agnieszka Litwiejko – tel. 87 643 12 39

Pan Adam Wysocki – tel. 87 643 42 21

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2012-09-17