Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na remoncie śluzy wraz z przebudową ubezpieczeń brzegów w awanportach dolnym i górnym w km 47- 400 Kanału Augustowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4359, 4363/3 i 4364 położonych w Augustowie - obręb 7

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-11-06

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-11-06