Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż na wniosek GDDKiA, oddz. w Białymstoku, w imieniu którego działa Zenon Stachowski DROMOST Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie mostu przez Rzekę Turówka na drodze krajowej nr 16 w km 334+605 na działkach o numerach geodezyjnych: 75, 441/1, 444, 338 i 429 położonych w Augustowie, postanawiam zawiesić postępowanie do czasu uzyskania dla przedmiotowej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-11-05

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-11-05