Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

Termin ważności strony 2012-10-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 27.09.2012r. do 18.10.2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- działka Nr 3870/4 o pow.46 m kw położona w Augustowie przy ul.Zawilcowej,

- lokal mieszkalny Nr 10 położony w Augustowie przy ul.Kościelnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka Nr 667 o pow.327 m kw położona w Augustowie przy ul.Grzybowej,

- działka Nr 668 o pow.290 m kw położona w Augustowie przy ul.Grzybowej,

- działka Nr 3273 o pow.24 m kw położona w Augustowie przy ul.Rybackiej,

- działka Nr 3272 o pow.162 m kw położona w Augustowie przy ul.Rybackiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2012-09-27