Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Termin ważności strony 2012-10-06
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 13.09.2012r. do 04.10.2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 20 położony w Augustowie przy ul.Śródmieście 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 22 położony w Augustowie przy ul.Śródmieście 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- nieruchomość oznaczona Nr 987/2 o pow.1430 m kw położona w Augustowie przy ul.Tartacznej,

- nieruchomość oznaczona Nr 2242/1 i Nr 2241/8 o łącznej pow.500 m kw położona w Augustowie przy ul.Miłej,

- nieruchomość oznaczona Nr 3661/6 o pow.1425 m kw położona w Augustowie przy ul.Rosiczkowej.

- nieruchomość oznaczona Nr 3661/9 o pow.872 m kw położona w Augustowie przy ul.Arnikowej,

- nieruchomość oznaczona Nr 3661/8 o pow.870 m kw położona w Augustowie przy ul.Arnikowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-09-13

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2012-09-13