wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.

Termin ważności strony 2012-11-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu i oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 31.10.2012r. do 21.11.2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych:

1) do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu:

- działka Nr 3228/3 o pow.154 m kw położona w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta,

- działka Nr 3228/4 o pow.40 m kw położona w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta,

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka Nr 1275/5 o pow.97 m kw położona w Augustowie przy ul.Jabłoniowej,

- działka Nr 1275/2 o pow.96 m kw położona w Augustowie przy ul.Jabłoniowej,

- grunt o pow.407 m kw stanowiący część działki Nr 1275/4 położonej w Augustowie przy ul.Jabłoniowej,

- lokal stanowiący część zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr geodez.3228/1 o pow.40 m kw, położony w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-10-31

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2012-10-31