Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań miasta

Protokół

z dnia 5 stycznia 2012 r.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 2 stycznia 2012 r.

Komisja konkursowa w składzie:

Pan Roman Krzyżopolski

Pan Marcin Choroszewski

Pani Eleonora Chodkiewicz

Pani Jadwiga Dzienis

Pan Jacek Gadamer

zebrała się aby rozpatrzyć oferty konkursowe na realizację zadań miasta w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i pomocy osobom niepełnosprawnym , kultury fizycznej i sportu oraz organizacji ferii zimowych. W pracach Komisji nie brała udziału Pani Jadwiga Dzienis, ponieważ należy do władz jednego ze stowarzyszeń biorących udział w Konkursie.

Złożone oferty były analizowane szczegółowo przez czteroosobową Komisję, a

proponowane wysokości dotacji zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków komisji:

Załącznik Nr 1
do protokółu z dn. 5.01.2012 r.

Dofinansowanie realizacji zadań Miasta w zakresie organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży – FERIE ZIMOWE 2012 r.

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Kwota wniosku

Przyznane

dofinansowanie

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

Obóz taneczno-kondycyjny dla członków zespołu tańca ludowego „Bystry”

9020

3000

WOPR

Dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży

„Z wodą na Ty”

18770

2000

Towarzystwo Przyjaciół

SP 4

Organizacja ferii zimowych dla uczniów SP 4 w Augustowie

5850 p

2000

ZHP Chorągiew Białostocka

Prawo i Przyrzeczenie harcerskie w życiu młodego

człowieka

15300

5000

STO-Samodzielne Koło Terenowe Nr 14

Zimo – baw sią z nami!

5050

3000

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Augustowie

Organizacja ferii zimowych 2012 dla dzieci i młodzieży.

1900

1500

TPD

„Razem zima jest przyjemna” – organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych.

4650

2000

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

Zimowy wypoczynek dzieci – półkolonie zimowe.

14396

5000

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

Zimą jest ciepło i miło – organizacja wypoczynku feryjnego dzieciom ze świetlicy „Nasza Ostoja”

6415

3000

96651

26500

Załącznik Nr 2
do protokółu z dn. 5.01.2012 r.

Dofinansowanie realizacji zadań Miasta w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i pomocy osobom niepełnosprawnym

L.P.

nazwa organizacji

nazwa zadania publicznego do realizacji

wniosek

kwota

przyznane

dofinansowanie

HOSPICJUM Katolickie Tow. Służby Dzieciom

Działalność charytatywna na rDział Działalność charytatywna nz rzecz dzieci i młodzieży z

rt

rodzin potrzebujących pomocy

15000

11000

Stow. RONiOW.

przy WTZ

Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie

20000

20000

Towarzystwo Przyjaciół SP 4

Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku 7-12 lat z terenu miasta Augustowa dzielnica Przylesie, Zarzecze

19300 p

8000

ASA „Klub Tęcza”

Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin.

53500

35000

Fundacja CORDIS

Dom Opieki nad Dzieckiem

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez objęcie dożywianiem i całoroczną opieką wychowawczą

„Podajmy im dłoń...”

20000

7000

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

1. Wędrówka po Wilnie – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa

4368

2000

2. Podróż po uśmiech – program aktywizujący społecznie osoby niepełnosprawne

6680

3000

3. „Klub socjoterapeutyczny” – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu Augustowa

4320

2000

Stow. Przyjaciół ZSS „Wśród Nas”

1. „Do serca przytul Psa” – dogoterapia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

1400

2000

2. My w pejzażu Augustowa i okolic – dwa plenery fotograficzne

2850

SOPD „PRZYSTŃ”

Współorganizacja pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych „Promyk nadziei”

19948

5000

TPD Oddział Okręgowy

Profilaktyka wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

38492

5000

CARITAS Diecezji Ełckiej

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Dziennym Punkcie Opieki nad Dzieckiem dla dzieci z terenu miasta Augustowa

18000

10000

223858

110000

Załącznik Nr 3
do protokółu z dn. 5.01.2012 r.

Dofinansowanie realizacji zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu

L.p.

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota

wniosku

Przyznane dofinansowanie

UKS „NORD”

Żegluj z nami! -prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych dla dzieci i młodzieży

26700

3500

LKS

„AUGUSTOWIA”

Organizowanie miejskich imprez szachowych oraz

udział w turniejach wyjazdowych

18900

3000

Augustowskie

Towarzystwo

Brydżowe

Organizacja turnieju regionalnego z okazji „Dni Augustowa”. Udział w rozgrywkach III ligi brydża sportowego.

7000

3000

SPARTA

Szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych

i wspieranie reprezentacji miasta w lokalnym i pond lokalnym współzawodnictwie

150000

150000

Towarzystwo

Przyjaciół

SP 4

Organizacja zajęć sportowo-tanecznych dla uczniów

SP 4 w Augustowie

9800

2500

UKS MOS

Augustów

1 Zajęcia dla dzieci i młodzieży na wyciągu nart wodnych, przygotowanie zawodników do startów

34650

6000

2. Zgrupowanie i start w zawodach-Mistrzostwa

Polski za wyciągiem nart wodnych

23600

UKS „ZIHART’

Prowadzenie wsród dzieci i młodzieży zajęć w różnych dyscyplinach sportu

12800

2000

UKS „TECHNIK”

„Trenuję i startuję – z rówieśnikami rywalizuję”

w ofercie: obóz sportowy zimowy – 8000 zł

obóz sportowy letni – 10000 zł

38700

10000

UKS „Centrum”

Augustów

Przygotowanie i udział zawodników UKS Centrum Augustów w zawodach siatkarskich rangi

ogólnopolskiej i wojewódzkiej oraz promocja sportu młodzieżowego i masowego w Augustowie

93308

21000

Augustowska

Organizacja

Turystyczna

2 Augustowski Kulig na byle czym o puchar Burmistrza Miasta Augustowa Augustów 2012

59124

0*

Augustowskie

Towarzystwo

Pływackie

1. Prowadzenie wśród dziesi i młodzieży zajęć z pływania.

2. Wspólorganizacja miejskich i powiatowych

zawodów ..

3. Szkolenie zawodników i wspieranie startu reprezentacji miasta we współzawodnictwie sportowym

4. Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych

51100

35000

Baseballowy UKS „KRUKI”

Start reprezentacji w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i mistrzostwach Polski juniorów.

15225

9000

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne

Polska Podlaskie

Udział w zawodach regionalnych zawodników

Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie

3000

3000

VII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe i II Ogólnopolski

Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych

6100

Augustowski Klub

Karate

KYOKUSHIN

Udział zawodników i kadry w szkoleniach oraz zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

40000

9000

Stowarzyszenie

Uniwersytet

Trzeciego Wieku

1. Aktywność fizyczna ludzi w wieku 60+. Zajęcia fitness,

agua aerobik, odnowa biologiczna.

6000

1000

2. Olimpiada sportowa „Trzeci wiek na start”

połaczona z wycieczką turystyczno-krajoznawczą

8000

1000

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

1. Organizacja „Dni Dziecka” na sportowo.

1700

0

2. Organizacja XVI Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

6000

4000

Powiatowy SZS

Organizacja miejskich i powiatowych zawodów sportowych

dla dzieci i młodzeży

18420

7000

630127

270000

* Oferta AOT (Nr 10) została odrzucona – nie jest zgodna z zakresem konkursu, dotyczy promocji Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Eleonora Chodkiewicz

Data publikacji: 2012-01-12