Wzory umów na zakup i instalację kolektorów słonecznych

Osoby, które złożyły deklarację dotyczącą udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych proszone są o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie w dwóch egzemplarzach, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Augustowie w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2012 r. umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy dotyczącej spraw organizacyjnych i finansowych wraz załącznikiem nr 1 – ankietą. Wzór umów dostępny jest na stronie internetowej www.urzad.augustow.ploraz w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul 3 Maja 60 lub pokoju 202 przy ulicy Brzostowskiego 2.

Umowy niewypełnione i niepodpisane nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA

W ramach projektu wsparciem nie mogą zostać objęte budynki, w których prowadzona jest działalność komercyjna oraz budynki, które nie uzyskały pozwolenia na użytkowanie.

Do projektu nie zostaną zakwalifikowane budynki mieszkalne, w których ciepło do podgrzania wody użytkowej uzyskuje się wyłącznie poprzez:

- energię elektryczną,

- miejską sieć ciepłowniczą,

- sieć gazową.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pani Agnieszka Litwiejko – tel. 87 643 12 39

Pani Małgorzata Lipińska – tel. 87 643 42 20

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-10-05

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2012-10-05