OGŁOSZENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 19 grudnia 2014 r. /piątek/ o godz.9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady III sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,

b) składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,

c) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,

d) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Rodziny, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Augustowie,

e) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Rozwoju, Promocji, Urbanistyki, Turystyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie,

f) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,

g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Augustowa,

h) zmian budżetu miasta na 2014 rok,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023,

j) zwolnień w podatku od nieruchomości,

k) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2015 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołów z obrad I sesji RM z 1.12.2014 r. i II sesji RM z 9.12.2014 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-12-12