OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej: Rewizyjnej, Rozwoju, Społeczno-Oświatowej, Uzdrowiskowej, ds. Budżetu.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,

c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej,

e) w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,

f) w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru,

g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

h) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

2. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 r.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024.

Przewodnicząca

Komisji ds. Budżetu RM

Aleksandra Kleczkowska

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

Wojciech Szymon Krzywiński

Przewodniczący

Komisji Rozwoju RM

Paweł Łukasz Kotwica

Przewodnicząca

Komisji Uzdrowiskowej RM

Sylwia Bielawska

Przewodnicząca

Komisji Społeczno-Oświatowej RM

Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-11-24

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-11-24