Polityka jakości Urzędu Miasta

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA AUGUSTÓW


MISJĄ URZĘDU MIASTA W AUGUSTOWIE W ZAKRESIE POLITYKI JAKOŚCI JEST:
Utworzenie i utrzymywanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
 1. możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Urzędu Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa
 2. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta
 3. zaspakajanie potrzeb interesantów
 4. partnerskie nawiązanie relacji z interesantem z zachowaniem służebnej roli Urzędu wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej
 5. dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy interesantem a Urzędem
 6. efektywne zarządzanie personelem.
POWYŻSZE CELE NALEŻY OSIĄGNĄĆ PRZEZ:
 1. wprowadzenie, utrzymanie oraz stałe udoskonalanie System Zarządzania Jakością
 2. przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta
 3. wykonywanie zadań określonych w:
  1. ustawach, aktach prawa miejscowego
  2. Statucie Miasta
  3. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Augustowie
  4. programach społeczno-gospodarczych przyjętych przez Radę Miasta Augustów
 4. nadzorowanie wykonywania uchwał Organów Gminy Miasta Augustów
 5. stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-02-19

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-02-19