Dzierżawa RZA

Termin ważności strony 2004-03-24

ogłoszenie o przetargu

Untitled

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTÓW

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 30.09.2004 r. oraz w okresie od dnia 01.05.2005 r. do dnia 30.09.2005 r. /dwa sezony/ gruntu położonego w Augustowie - Rynek Zygmunta Augusta, stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3196, z przeznaczeniem pod ogródki kawiarniane, z możliwością sprzedaży piwa.

Przedmiotem dzierżawy są dwa stanowiska o pow. 250 mkw każde.

Cena wywoławcza jednego stanowiska /łącznie za dwa sezony/ wynosi

38.000,00 zł.+ 22% VAT

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Ogródki kawiarniane” z proponowanym czynszem dzierżawnym, rodzajem i charakterystyką planowanej usługi, sposobem zagospodarowania terenu oraz dowodem wpłacenia wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Augustów w terminie do dnia 23.03.2004 r. do godz. 15,00.

Złożone materiały nie podlegają zwrotowi.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł. należy wpłacić w terminie do dnia 23.03.2004 r. na konto Urzędu Miasta Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH PBK Oddz. Augustów.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2004 r.

Termin zawarcia umowy ustala się na na dzień 01.04.2004 r.

Szczegółowe informacje /w tym projekt umowy/ można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 643 42 23.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Zaoferowany czynsz w pełnej wysokości należy wpłacić przed zawarciem umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2004-02-19

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2004-02-19