Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Termin ważności strony 2008-01-17

Wykoszenie wraz odmulaniem rowów otwartych kanalizacji dszczowej na terenie miasta Augustowa

…………………………………

Augustów, dnia 09.01.2008

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Dot. Wykoszenia wraz z odmulaniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa

Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. 087/643 42 10; fax 087/643 4211

NIP 846 00 06 988; REGON 000 523 264

Przedmiot zamówienia:

Wykoszenie wraz z odmulaniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę firmy - Usługi Wodno-Melioracyjne Henryk Siejda, ul. Nowomiejska 90, 16-300 Augustów. Cena oferty brutto:

a). wykoszenie z wygrabieniem porostów ze skarp 0,095 zł/m2 na całej długości rowów

b). odmulenie rowów 2,00 zł/mb rowu na całej długości rowów

c). hakowanie rowów 1,00 zł/m2

d). usuwanie awarii sieci drenarskiej wg stawek kosztorysowych

- roboczogodzina 7,00zł/r-g, koszty pośrednie 50% R+S, zysk 10% R+S+Kp

W postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która została wybrana przez zamawiającego.

Zbiorcze zestawienie ofert:

1. Usługi Wodno-Melioracyjne Henryk Siejda, ul. Nowomiejska 90, 16-300 Augustów

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Oferta nr 1 - 100 pkt.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Burmistrz

Osoba Pełniąca

Funkcję Organów Gminy

Adam Sieńko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-09

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2008-01-09