Konkurs

konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą, łączącej dzielnicę Zarzecze i Borki w Augustowie


Burmistrz Miasta Augustowa

ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą, łączącej dzielnicę Zarzecze i Borki w Augustowie

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

  2. Określenie przedmiotu konkursu: opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej u wylotu rzeki Netty do jeziora Necko, łączącej dzielnice Zarzecze i Borki w Augustowie

  3. Miejsce i termin udostępnienia warunków konkursu: Urząd Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok. nr 29, od dnia 19.02.2004 w godz. 8.00-15.00

  4. Miejsce i termin składania i otwarcia kart identyfikacyjnych: Urząd Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, osobiście lub pocztą w sekretariacie - pok. nr 25 (I piętro), do dnia 11.03.2004 do godz. 12.00

  5. Niniejszy konkurs ogłasza się jako jednoetapowy, o charakterze ideowo-koncepcyjnym , otwarty dla architektów, projektantów i studentów IV i V roku wydziałów architektury, państwowych i prywatnych szkół architektonicznych.

  6. Nagroda główna 5 000 złotych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Zajkowski

Wprowadzający: Grzegorz Zajkowski

Data modyfikacji: 2004-02-19

Opublikował: Grzegorz Zajkowski

Data publikacji: 2004-02-19