Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Termin ważności strony 2004-05-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na roboty budowlane — odgrzybieniowe murów piwnicznych

budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

o wartości poniżej 60 000 euro

1. Zamawiający:

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat augustowski,

ul. Al. Kard. Wyszyńskiego 1,

tel. (0-87) 643 22 28

2. Termin realizacji — do 26.08.2004r.

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Piotr Kukliński tel. (0-87) 643 22 28, nr pokoju 10(sekretariat) w godzinach od 9.00 do 15.00.

4. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane-odgrzybieniowe murów piwnicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Kryteria wyboru:

CENA (KOSZT) — 100%

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: pokój nr 10 (sekretariat) — Piotr Kukliński.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych.

9. Miejsce i termin składania ofert w siedzibie zamawiającego pokój nr 10 (sekretariat), w terminie do 28.05.2004r. do godziny 10.00.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie , ul. Al. Kard. Wyszyńskiego 1, pokój nr 2, w dniu 28.05.2004r. o godzinie 11.00.

11. W zamówieniu wadium wynosi 5000 zł.

12. Okres gwarancji — 5 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2004-05-13

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2004-05-13