Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Komunalnej- informacja o wyborze oferty

Termin ważności strony 2008-01-11
…………………………………

Augustów, dnia 03.01.2008

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 EURO

Dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Komunalnej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. 087/643 42 10; fax 087/643 4211

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Komunalnej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę firmy - Zakład Obsługi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz, ul. Nowomiejska 18A, 16-300 Augustów, która zaoferowała następującą cenę: 48800,00 zł brutto, słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100.

W postępowaniu złożono jedną ważną ofertę.

Burmistrz

Osoba Pełniąca

Funkcję Organów Gminy

Adam Sieńko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-07

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2008-01-07