Przebudowa ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich, I etap-chodnik strona lewa:0+000-0+217 w Augustowie

Termin ważności strony 2004-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

a) Urząd Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

b) REGON: 000523254

c) tel.: 087/643 42 10

d) fax :0/87/643 42 11

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 15 zł. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Józef Górski i Andrzej Rudak; tel.087/ 643 4219:643 4220

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich, I etap - chodnik, lewa strona: 0+000-0+217 w Augustowie.

Zakres rzeczowy:

 1. krawężnik uliczny na ławie betonowej z oporem - 400 mb.

 2. chodnik z płyt betonowych - 421,90 m

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

  Wprowadzający: Andrzej Rudak

  Data modyfikacji: 2004-07-16

  Opublikował: Andrzej Rudak

  Data publikacji: 2004-07-16