Rozbiórka budynku gospodarczego - zaproszenie do składania ofert

Termin ważności strony 2006-09-18
OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1. Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: um@um.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-00-06-988, REGON 000523264

  1. Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku gospodarczego murowanego z elementami drewnianymi przy Rynku Zygmunta Augusta 9

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Wacław Filipow - tel. 087 643 42 19, e-mail: Waclaw.Filipow@urzad.august.pl,

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29 września 2006 r.

  2. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (w tym przedmiary robót) można uzyskać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok nr 3, tel. 087 643 42 19, fax. 087 643 42 11.

  1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę z załączoną wyceną kosztorysową należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 18 września 2006 do godz. 10:00.

  2. Kryteria wyboru oferty (w % ):

- cena - 100 %

  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Augustów 14.09.2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-09-14

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2006-09-14