Usługi geodezyjne - informacja o wyborze oferty

Termin ważności strony 2008-01-23

Augustów 14.01.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ
14000 EURO

Dotyczy: Wykonanie usług geodezyjnych w 2008 r.

Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (087)6434210, fax (087)6434211

NIP 846 00 06 988, REGON 000523264

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług geodezyjnych w 2008 r.

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę firmy THEO - Marek Pękala, ul. Żabia 3a, 16-300 Augustów. Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z następującym kryterium oceny ofert - cena 100 %

Zbiorcze zestawienie ofert:

1. Przedsiębiorstwo GEO-TRANS, Dariusz Tomkiewicz, ul. Ks. Skorupki 10 lok. 6,
16-300 Augustów.

2. THEO - Marek Pękala, ul. Żabia 3a, 16-300 Augustów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1 - 55,546 pkt,

Oferta nr 2 - 93,889 pkt;

Kryterium oceny ofert - cena 100%

BURMISTRZ

Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy

Adam Sieńko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2008-01-16