I.7021.1.9.2017 - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Czyszczenie separatorów wraz z osadnikami na terenie miasta Augustowa”

Zamówienie obejmuje wykonanie jednorazowego czyszczenia, konserwacji 9 szt. separatorów związków ropopochodnych i współpracujących z nimi 9 szt. piaskowników na sieci kanalizacji deszczowej w Augustowie.

Oczyszczanie separatorów i piaskowników obejmuje: dojazd na miejsce, wykonanie usługi oczyszczenia urządzeń, zebranie i wywóz zanieczyszczeń, utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy składający się na przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:

- dokładne badanie optyczne stanu technicznego włazów;

- kontrola ilości szlamu i osadu;

- usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych – odpompowanie zawartości separatora, usunięcie szlamów, osadów i wody,

- wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, wkładu lamelowego i ich oczyszczenie,

- oczyszczenie poszczególnych komór separatora,

- optyczne sprawdzenie powłoki wewnętrznej separatora,

- ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora,

- zamontowanie sekcji żaluzjowych, włożenie filtru lamelowego,

- napełnienie separatora wodą, aż do przelewu na wylocie,

- sprawdzenie poprawności działania całego urządzenia,

- usunięcie zawartości odrębnych osadników, usunięcie szlamów, osadów i wody,

- czyszczenie osadnika,

- optyczne sprawdzenie powłoki wewnętrznej osadnika,

- transport osadów do neutralizacji,

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,

- uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,

- sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed wykonaniem usługi, w trakcie, po wyczyszczeniu oraz po zalaniu wodą).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Adam Wysocki

Modyfikujący: Adam Wysocki

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Adam Wysocki

Data publikacji: 2017-10-13