I.7021.3.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-04-21

Wprowadzający: Anna Liszewska

Modyfikujący: Anna Liszewska

Data modyfikacji: 2017-05-08

Opublikował: Anna Liszewska

Data publikacji: 2017-04-21