Protokół Nr 19/05 z pos.Kom.Prom.,Kult.,Sport.i Turyst.z 5.07.2005 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 19/05

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 lipca 2005 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Wizytacja obiektów:

a) Centrum Sportu i Rekreacji,

b) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) terenów na plaży Bielnik.

W dniu 5.07.2005 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM w Augustowie.

Członkowie Komisji zwizytowali w/w obiekty. W trakcie wizyty zwrócono szczególną uwagę na stan techniczny obiektów, ich wykorzystanie przez ogół mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem odwiedzających miasto i region turystów oraz możliwości organizacji letnich imprez sportowo-rekreacyjnych.

Postanowiono, że omówienie spostrzeżeń i wniosków z przeprowadzonej wizytacji nastąpi na najbliższym posiedzeniu Komisji w ramach prac związanych z opracowaniem planu rozwoju bazy sportowo- rekreacyjno- dydaktycznej w mieście.

Przewodniczący Komisji

ds.Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Augustowie

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2007-06-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-06-11