PROTOKÓŁ Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM w Augustowie z dnia 16 czerwca 2015r

PROTOKÓŁ Nr 11/15

z posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej

w Augustowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

które odbyło się w terenie.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Wizytacja na molu „Radiowej Trójki”

2. Wizytacja plaży i pomostu przy wyciągu nart wodnych

3. Wizytacja na stadionie miejskim

4. Wizytacja w Centrum Sportu i Rekreacji

5. Głosowanie nad projektem Uchwały RM w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2015 r.

Posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej RM otworzyła Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji. Przywitała wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji. Następnie zapoznała zgromadzonych z proponowanym porządkiem spotkania, który został przyjęty.

Ad.pkt. 1

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Andrzeja Zarzeckiego o kilka słów o stanie pomostu „Radiowej Trójki”, jaki jest stan techniczny przed sezonem letnim?

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie wyjaśnił, że stan techniczny obiektu stwarza warunki do użytkowania, ale w przyszłym roku musi być wymiana poszycia i poszczególnych elementów konstrukcji pomostu. Dodał również, że deski są i będą wymieniane. Zielone kropki oznaczają deski do wymiany. Został też dowieziony nowy piasek na plażę.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał o koszt remontu tego pomostu, ile będzie kosztowała naprawa całego pomostu?

Pan Andrzej Zarzecki wyjaśnił, że jest to koszt około 900 tysięcy złotych. Według specjalnych programów do kosztorysowania jest to 200 złotych za metr, a cały pomost ma 3300 metrów. Cena z podanego kosztorysu nie jest jeszcze kwotą ostateczną, jest to zrobione tylko po to, aby wiedzieć, jaką kwotę zarezerwować na ten cel.

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda sytuacja z ratownikami w tym roku? Czy na miejskich plaża są już obsadzone wszystkie stanowiska?

Pan Andrzej Zarzecki powiedział, że sytuacja z ratownikami jest w tym roku bardzo ciężka. Na dzień dzisiejszy są tyko dwie osoby z uprawnieniami ratownika i trzy osoby, które te uprawnienia będą jeszcze miały. Natomiast na samą plażę, na której się znajdujemy potrzeba sześciu ratowników, nie mówiąc już o pozostałych plażach. Nadmienił również, że jest problem z zatrudnianiem ratowników, ponieważ stawka jest niska – jest to 2000 złotych brutto.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał Pana Dyrektora CSiR, czy informacja o naborze na ratowników jest gdzieś ogłoszona?

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że taka informacja znajduje się na stronie internetowej Centrum Sportu i Rekreacji oraz na stronie internetowej WOPR w Suwałkach.

Ad.pkt 2

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji zapytała czy są pytania do Pana Andrzeja Zarzeckiego?

Pan Radny Wojciech Krzywiński poprosił o wyjaśnienie, co do tej pory zostało zrobione i naprawione na wyciągu nart wodnych oraz na pomoście?

Pan Andrzej Zarzecki wyjaśnił, że pomost ma trzy lata i jest w dość dobrym stanie. W tym roku został już także uzupełniony piasek na plaży. Jeśli chodzi o wyciąg, to została wymieniona szafa sterownicza i element, który służy do sterowania całym wyciągiem. Natomiast w tym sezonie wyciąg pracuje od 1 maja 2015 r. i po tym okresie ujawniły się nowe usterki. Na dzień dzisiejszy trwają prace naprawcze. Niestety będzie potrzebny zakup dyferencjału, który jest rzeczą najważniejszą w tej chwili. Silnik, który działa już 15 lat, również wymaga remontu. Koszt to około 8 tyś. euro.

Pani Małorzta Grygo – Przewodnicząca Komisji, zapytała czy były kiedyś składane wnioski o dofinansowanie zakupu lub wymiany zepsutych elementów?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że w tym roku został złożony wniosek.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, jaka jest to kwota?

Pan Andrzej Zarzecki wyjaśnił, że jest to 35 tyś. zł.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, czy dużo by to pomogło?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że działałoby przez kolejne 15 lat. Dyferencjał jest to najbardziej newralgiczna cześć.

Pan Wojciech Krzywiński dodał, że jeśli chcemy zrobić krok na przód, to trzeba by było wyciąg bardziej dostosować do wakeboard. Ci, którzy jeździli na nartach, to dalej będą jeździć, natomiast wakeboardowcy są dominującą grupą. Trzeba było by przechwycić ten segment. Należy podnieść wyciąg i zainstalować przeszkody dla osób jeżdżących na wakeboardzie. Przyszłością oprócz narciarzy wodnych, bo oni stanowią większość, jednak żeby podnieść dochody wyciągu, trzeba spróbować uatrakcyjnić go poprzez instalację przeszkód dla wakeboardzistów.

Pan Radny Tomasz Dobkowski dodał, że jego zdaniem należy wydzierżawić, sprzedać, zrobić porządek z terenem wokół wyciągu. Jest to teren należący do miasta.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zasugerował, czy nie można tego rozebrać? Przynajmniej tego, co jest najbardziej szpetne i ogłosić przetarg na dzierżawę na 15 lat z możliwością wybudowania obiektu.

Pan Radny Tomasz Dobkowski dodał, że jest tu bardzo duży kawałek ziemi na inwestycję.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zapytał ile metrów jest tej działki? I czy nie mógłby tu powstać hotel, albo pensjonat?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że jak najbardziej, tak. Może tu powstać taki obiekt.

Pan Radny Wojciech Krzywiński poinformował, że chce złożyć formalny wniosek o rozebranie tej części niewydzierżawionej do czerwca przyszłego roku. Można przez to poszerzyć bardzo plażę.

Pan Radny Adam Wysocki zasugerował, że po sprzedaży, czy wydzierżawieniu tego gruntu, pierwsze, co zrobi inwestor, to rozbierze te blaszane konstrukcje. A jeśli to zostanie rozebrane teraz, wcale nie podniesie ceny gruntu.

Pani Przewodnicząca Małgorzata Grygo poinformowała zebranych, że teraz udajemy się n a stadion miejski.

Ad.pkt 3

Pan Andrzej Zarzecki poinformował zebranych, że odbył się remont kortów do tenisa ziemnego oraz ogrodzeń. Własnymi siłami zostały też uzupełnione brakujące części ogrodzenia. W celu poprawy jakości korzystania z boiska, został poprawiony stan murawy płyty głównej.

Pan Radny Jacek Truszkowski zapytał, czy każdy może wejść na teren kortu tenisowego i pograć?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że tak. Każdy może przyjść, wykupić bilet i korzystać. Bilet kosztuje 12 złotych za godzinę na kort.

Pan Radny Jacek Truszkowski zapytał, w jakich godzinach jest tu czynne?

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że od rana do godziny 2000. Można również umówić się telefonicznie.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, co robimy z miejscem, po torze łyżwiarstwa szybkiego?

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że spotkał się z przedstawicielem firmy, która może wykonać kosztorys. Jesteśmy umówieni na jutrzejsze spotkanie i co do kosztów, będzie to znany temat niedługo, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie to około 220 zł za m2. Są też możliwości pozyskania funduszy z Ministerstwa Sportu, czyli jakby liczyć po tej cenie, to trzeba byłoby zapłacić 1 milion 800 tyś. złotych
i mielibyśmy nowe boisko.

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie byłoby to boisko?

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że byłoby to boisko pełno wymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią. Cena obejmuje wszystko i jest to cena średnia, w zależności, co trzeba będzie tu zrobić.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy istnieje możliwość pozyskania finansów z projektów unijnych?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że oczywiście. Około 90 % obiektów w Województwie Podlaskim budowano ze środków unijnych. Pilną potrzebą jest to, co teraz jest do zrobienia. Jest to ogrodzenie metalowe, które jest do wymiany, mór od ulicy Ułanów Krechowieckich i Komunalnej do rozbiórki. Oraz dalszej decyzji wymaga płyta boczna boiska po torze lodowym. Należy podjąć decyzję, czy będzie tam wybudowane boisko ze sztuczną trawą.

Ad.pkt 4

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Andrzeja Zarzeckiego o powiedzenia kilku słów o basenie.

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że basen został oddany do użytku od 1 września 2001 r., czyli mamy 14 lat działania. W ciągu tych 14 lat z basenu korzystało około 120 tysięcy wejść rocznie. W tej chwili jest około 200-300 osób dziennie a w okresie jesienno-zimowym jest to około 400 osób dziennie i myślę, że jest to dobry wynik. Jeśli chodzi o stawki cenowe jest tanio, ale przychody z pływalni stanowią 80% i jest to główny dochód naszej firmy.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, czy w przeciągu ostatnich 5 lat dochód wzrastał, czy spadał? Jak to się kształtowało?

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że dochody spadały, ze względu na różną sytuację zewnętrzną.

Pan Wojciech Krzywiński zapytał, jaki był dochód pływalni w najlepszym okresie?

Pan Andrzej Zarzecki poinformował, że była to kwota koło 1 miliona złotych. W tej chwili mamy 900 tysięcy złotych ze wszystkich obiektów. Chciałbym jeszcze dodać, że jeśli chodzi o koszty, to ostatnio odwiedził nas przedstawiciel z jednej firmy, który zaproponował nam ofertę obniżenia kosztów głównie z energii i wody. Po analizie okazało się, że nie da się już obniżyć żadnych kosztów. To, co zrobiliśmy jest już najoszczędniejszą wersją. To jest jedna sprawa, jeśli chodzi o te sprawy techniczne, drugą sprawą, są sprawy dotyczące zatrudnienia. Zatrudnienie jest za niskie. Analogicznie do innych obiektów o podobnej wielkości, typu Ełk czy Olecko, to u nas jest 10 etatów mniej. U nas przykładem oszczędności w zatrudnieniu jest zatrudnianie od 2006 roku osób niepełnosprawnych w szatni. W przeciągu tych lat z tego tytułu oszczędności roczne to około 40 tysięcy zł. ponieważ nie odprowadzamy składek na PFRON, także praktycznie oni sami się utrzymują.

Pan Wojciech Krzywiński zasugerował, że jeśli chodzi dofinansowania, to trzeba wykorzystać nową perspektywę finansową, bo jeśli się tego nie zrobi, to przepadnie nam ostatnia szansa żeby się odkuć, bo z miejskiego budżetu nie ma na to szans.

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji zapytała, że jeśli chodzi o pieniądze unijne to, kto ma napisać ten projekt?

Pan Radny Wojciech Krzywiński poinformował, że jeśli jest to jednostka budżetowa, to musi zrobić to miasto.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że miękkie projekty możemy pisać sami jako Centrum Sportu i Rekreacji, ale duży projekt infrastrukturalny musi robić miasto. Jako jednostka możemy pisać nawet z korzyścią, ponieważ możemy odpisać sobie VAT, natomiast miasto musi nam zagwarantować wkład własny.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że to jest rozwiązanie sprawy, bo jeśli Centrum Sportu jest płatnikiem VAT i jest to do odpisania.

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji podsumowała, że w takim razie Pan Dyrektor może składać wnioski na projekty i trzeba to wykorzystywać.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że gdy pojawią się projekty, to będziemy składać wnioski.

Ad.pkt. 5

Komisja Społeczno-Oświatowa RM w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania jednogłośnie pozytywnie, ośmioma głosami za zaopiniowała projekt Uchwały RM w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2015 r.

Do projektu uchwały załączone są pozytywne opinie: Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Kudłacz”, Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, Nadleśnictwa Augustów oraz Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Suwałkach.

Protokołowała: /Emilia Kuklińska/

Przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-11-04